PREUS DE LES INSCRIPCIONS

  • Preu de la inscripció – 95€

 

FORMA DE PAGAMENT

  • Mitjançant ingrés en el compte corrent següent:  IBAN  ES18 0049 4700 32 2617329341 (Banc de Santander), indicant nom, cognoms i el concepte de: Matrícula CONGRESADVOCACIA.
    Efectuat el pagament, ens ha de fer arribar el comprovant bancari al  fax 934 881 553 o per correu electrònic (congresadvocacia@cicac.cat).
  • O be mitjançant TPV

 

 PARTICIPACIÓ EN EL CONGRÉS

 Seleccioneu un taller/conferència  per cada franja horària (aforament limitat):

*Les places es cobreixen per estricte ordre d’arribada.

 

 

Places
a ##-Dijous, 27 de setembre de 2018:
Franja horària: 12.30h a 14.00h
*En aquesta franja horària, si ets participant del Concurs Legal Design has de seleccionar-ho i escollir un altre taller/conferència

b##Taller pràctic: Management
c##Conferència: Empara Col·legial
Participa!
d##Conferència: Anàlisi jurisprudència noves tecnologies
Participa!
e##Conferènciapendent de decidir
Participa!
ee##Concurs Legal Design “Innovate ideas”


f##Dijous, 27 de setembre de 2018:
Franja horària: 16.00h a 17.30h

g##Taller pràctic: Torn d’Ofici
h##Conferència: Llibertat d’expressió de l’advocat/da en la jurisprudència del TEDH
Participa!
i##Conferència: Situacions adverses a sala
Participa!
j##Conferència pendent de decidir
Participa!
j##Conferència:Disrupció en el sector legal: el camí de l'advocacia al món digital


k##Dijous, 27 de setembre de 2018:
Franja horària: 18.00h a 19.30h

l##Taller pràctic: Oratòria
m##Conferència: Responsabilitat Civil Professional.
Participa!
n##Conferència: Secret professional
Participa!
o##Conferència pendent de decidir
Participa!
oo##Presentacions Legal Design


q##Col·legiats/des de tots els Col·legis d’Advocats de Catalunya, Joves Advocats de Catalunya i estudiants del Màster d’accés
Preu: 95€
r##Dijous, 27 de setembre de 2018
A partir de les 21.30h
s##Vull assistir al sopar de gala

t##21.00h. Bus gratuït anada (Hotel SB Tarragona–Castell de Tamarit)
u##01.00h. Bus gratuït tornada (Castell de Tamarit- Hotel SB Tarragona)
v##03.00h. Bus gratuït tornada (Castell de Tamarit- Hotel SB Tarragona)

Sóc col·legiat/da
Sóc de JAC
Sóc estudiant del Master d'accés
Altres professionals

Exercent
No exercent


No